nr MRD-MW-1722
WYNAJĘTE ZA POŚREDNICTWEM MORADA NIERUCHOMOŚCI
1 300,00PLN
(43.65 PLN / m2 )