nr MRD-MW-1777
WYNAJĘTE ZA POŚREDNICTWEM MORADA NIERUCHOMOŚCI
1 300,00PLN
(37.14 PLN / m2 )